Tutvus

Rakendus demonstreerib Scratchi mitmeid võimalusi ja vahendeid ning programmeerimise üldiseid põhimõtteid: graafika- ja heliobjektide kasutamine, märkandmete väljastamine ja sisestamine, joonistamine, korduste ja valikute kirjeldamine, muutujate, loendite ja juhuslike arvude kasutamine, lihtsad tekst- ja arvavaldised, tegevuste jagamine ning koostöö korraldamine skriptide vahel.

Rakenduse struktuur

On näidatud üldvaade kolme spraidi skriptide. Koostööd peegeldavad teavitamise korraldused ja vastuvõtvate skriptide päised. Rakendused.

sa