Pranglimine - liitmine

Liitmise peastarvutamine pranglimise stiilis vt Pranglimine.
Kasutaja saab valida tase 1, 2 või 3, millest sõltub liidetavate suurus (min ja max) ja punktide arv ühe tehte eest. Liuguri abil saab valida mängu aja (muutuja max_aeg). Peale mängu käivitamist (klahv Tühik), kuvab programm järjest liitmise tehteid. Kasutaja, klõpsates numbreid, sisestab vastuse ja klõpsab nuppu OK. Arvuti kontrollib vastust ja annab punkte või mitte.

Projekti saab alla laadida lingilt Pranglimine_liitmine.sb ja kui Teie arvutis on installeeritud
Scratch, võite uurida ja katsetada seda.