Rekursioon

Rekursioon on olukord, kus näiteks arvutiprogrammis defineeritud funktsioon kutsub iseennast välja, et lahendada funktsioonile antud probleemi kergem variant. Rekursiooni astmeid võib olla lõputult palju aga korrektse rekursiivse funktsiooni puhul on alati defineeritud baasjuhtum, mille korral rekursiooni edasikaevumine lihtsama variandi poole peatub. (http://et.wikipedia.org/wiki/Rekursioon) Tihti (mitte küll ehk järgeva näite puhul) on selliselt kirjutatud lahendused selgemad ja lühemad kui tsüklitega kirjutatud lahendused.