???Programm peab printima tärnide (*) abil liivakellakujulise kujundi nagu näidatud joonisel.
Liivakella aluses peab alati olema paaritu arv sümboleid.

Järjestada programmi laused.