Sortimine

Vaadeldakse kolme sortimisalgoritmi: mull, valik ja Shell

Käivitamiseks vastav nupp. Katkestamiseks Punane nupp


Valiksortimise demo